Sergentuddannelsen STP

UDDANNELSENS FORMÅL
At give eleven grundlæggende fører- og instruktørmæssige forudsætninger nødvendige for at varetage funktionen som sergent og virket som gruppefører. Herunder virket som instruktør, leder og vejleder i en infanterigruppe. 

Læringsmål
Efter afslutningen af uddannelsen vil eleven have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Have viden om den afsiddede infanterigruppes indsættelse i kamp i rammen af delingen.
 • Have forståelse for ledelse og lederskab i Forsvaret, herunder ledelsesgrundlaget og grundlæggende ledelsesteorier i relation til virket som befalingsmand.
 • Have viden om instruktørvirke i forsvaret.
 • Have forståelse for skydelederens opgaver og ansvar.
 • Have forståelse for befalingsmandens pligter og rolle i relation til forsynings- og vedligeholdelsestjeneste.
 • Have viden om tjenesterelaterede emner, herunder særligt grundlæggende militær retslære, krigens love og Forsvarets rolle og organisation.
 • Have forståelse for Militær Fysisk Træning i Forsvaret.

Færdigheder

 • Kunne vælge og anvende hensigtsmæssig taktisk doktrin for en afsiddet infanterigruppe, herunder vurdere egen taktiske situation og koordinere med sideordnede og foresatte.
 • Kunne anvende 5-punktsbefalingen som skabelon for videreformidlingsredskab.
 • Kunne anvende forsvarets ledelsesprincipper og grundlæggende ledelsesteori i rollen som leder, vejleder og instruktør.
 • Kunne vælge og anvende hensigtsmæssige undervisningsmetoder i tilrettelæggelsen af lektioner og formidle læring som instruktør for grupper af varierende størrelse og på baggrund af en faglærers direktiv, herunder løbende evaluere og vejlede undergivent personel.
 • Kunne identificere problemstillinger på en skydebane og sikre at sikkerhedsmæssige bestemmelser overholdes.
 • Kunne udføre almene administrative opgaver.
 • Kunne vælge og anvende relevante metoder og teknikker under Militær Fysisk Træning.

Kompetencer

 • Kunne tage ansvar, som taktisk fører, for en afsiddet infanterigruppe før, under og efter alle taktiske aktiviteter, herunder befale for, indøve og koordinere indsættelsen med sideordnede og foresatte i føringssituationer i forbindelse med kamp fra stilling og indretning af beredskabsområde.
 • Kunne planlægge og tage ansvar for forberedelse af pålagte opgaver, herunder tage ansvar for ledelse og motivation af soldater i forbindelse med opgaveløsningen.
 • Kunne tage ansvar for undervisningen af grupper af varierende størrelse med udgangspunkt i en læringsplan indenfor indlært stof.
 • Kunne tage ansvar for skydelederens sikkerhedsmæssige opgaver på skydebanen som beskrevet jf. gældende sikkerhedsbestemmelser for skydning.
 • Kunne tage ansvar for den logistiske tjeneste, herunder den forebyggende vedligeholdelse i gruppen.
 • Kunne tage ansvar for egen og gruppens fysiske træning.
 • Kunne tage ansvar for egen opførsel og adfærd så denne er passende for en befalingsmand i hæren, herunder tilsikre disciplin og moral hos undergivent personel gennem respekt og ligeledes møde sideordnede og foresatte med respekt.

GSU logo

Hent GSU STP uddannelsesordning