Om os

MISSION

Hærens Sergentskole uddanner og udvikler ud fra Hærens behov befalingsmænd, der lever op til kerneværdierne.

VISION

Hærens Sergentskole vil være førende indenfor praktisk ledelse og læring, samt være en spændende og udfordrende arbejdsplads, der er præget af korpsånd og stolthed.

STRATEGIER

Hærens Sergentskole skal fokusere på følgende tre hovedstrategier for at nå vores vision:

 • Effektiv kompetenceudvikling af elever.
 • Kompetente og engagerede medarbejdere.
 • Attraktiv arbejdsplads.
 • Effektiv kompetenceudvikling af elever.

Hærens Sergentskole vil:

 • Gennem dialog med hærens myndigheder sikre, at skolens kurser er relevante og efterspurgte.
 • Ved synlig og situationsbestemt ledelse at motivere eleverne til at tage medansvar, udvise initiativ og efterleve kerneværdierne.
 • Holdningspræge eleverne til at handle loyalt og ansvarsbevidst.
 • Kompetente og engagerede medarbejdere.

Hærens Sergentskole vil:

 • Hverve velkvalificerede og motiverede medarbejdere der lever op til kerneværdierne.
 • Fastholde medarbejdere gennem indflydelse på de processer man indgår i, synliggørelse af opnåede resultater og respekt for hinandens arbejde.
 • Udvikle medarbejdernes personlige og faglige kompetencer, for derigennem at sikre en fortsat udvikling af kurserne og en høj faglighed i undervisningen.
 • Inddrage medarbejdernes viden og kompetencer i undervisning og opgaveløsning.
 • Attraktiv arbejdsplads.


Hærens Sergentskole vil:

 • Skabe en god balance mellem arbejdsliv og privatliv ved en fleksibel tilgang til opgaveløsningen.
 • Drage omsorg for medarbejderne og deres familier.
 • Skabe rammer der fremmer og værner om vores fysiske og psykiske trivsel.
 • Styrke arbejdsglæden gennem deltagelse i forskelligartede sociale aktiviteter.
  Skabe gode vilkår for medarbejderne gennem et aktivt samarbejde med garnisonsbyen.
 • Fremme den enkelte medarbejders langsigtede kompetenceudvikling.

Chefen

 

Kontakt:

Rune Peter Friis Christensen
Major
Fg. Skolechef
Tlf: 2093 4473
fak-imo-lo31@mil.dk