Officersuddannelsen

UDDANNELSENS FORMÅL
Formålet med uddannelsen er at give eleven de grundlæggende befalingsmands-kompetencer inden for føring, ledelse og skydesikkerhed. Disse kompetencer er med til at sætte eleven i stand til at virke som gruppefører for en afsiddet infanterigruppe i rammen af delingen under Hærens Basisuddannelse.
Derudover har uddannelsen til formål at udvikle elevens viden, færdigheder og kompetencer indenfor uddannelseslære, forsynings- og vedligeholdelsestjeneste samt kendskab til den militære tjeneste for at eleven kan varetage rollen som leder, instruktør og vejleder på sergentniveau.


Lederrollen indbefatter blandt andet:
- Taktisk føring af en infanterigruppe under skiftende forhold,
- styring af gruppens samlede opgaveløsning under feltforhold såvel som under garnisonsforhold,
- motivering og resultatskabelse i en militær kontekst.
Instruktørrollen omhandler blandt andet:
- Tilrettelæggelse af undervisning som lever op til Hærens pædagogiske grundsyn,
- formidling af læring til egen gruppe under skiftende forhold,
- vurdering af kvaliteten af egen undervisning og personellets udbytte gennem refleksion.
Vejlederrollen omhandler blandt andet:
- Rådgivning af eget personel i forhold til karriere- og uddannelsesmuligheder,
- dialogbaseret evaluering med henblik på udvikling af eget personel,
- vejledning af eget personel i forhold til gældende regler og bestemmelser for forvaltning, militær rets- og straffelov, krigens love, arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed.

Kompetencer:
Skal kunne tage ansvar som taktisk fører for gruppen under alle taktiske aktiviteter, herunder bevogtningsopgaver i rammen af Totalforsvaret.
Skal kunne planlægge og tage ansvar for den taktiske sammenhæng på gruppe- og delingsramme og tage initiativ til forslag, der styrker delingens opgaveløsning.
Skal kunne planlægge og tage ansvar for gennemførelsen af sanitets-, forsynings- og vedligeholdelsestjenesten på gruppeniveau.
Skal kunne tage ansvar for gruppens tildelte opgaver, herunder nedbryde opgaver til underlagt personel, styre opgavernes rettidige udførelse og kontrollere kvaliteten af opgaveløsningen samt korrigere observerede fejl.
Skal kunne planlægge og tage ansvar for gruppens arbejdsprocesser og resultater, samt sikre diversitet, etik og moral i relation til Forsvarets ledelsesgrundlag.
Skal kunne varetage ledelsesfunktioner med henblik på at fremme motivationen i gruppen og bevare fokus på den militære opgaveløsning.
Skal kunne tage ansvar for overholdelsen af gældende sikkerhedsregler og -procedurer og tage initiativ til at rette fejl og mangler som en del af kontrollen.
Skal kunne tage ansvar for uddannelse i gruppen og vælge pædagogiske virkemidler, der fremmer det konkrete læringsmål, under hensyntagen til variation i gruppestørrelse.
Skal kunne identificere egne udviklingsbehov og opsøge videreuddannelse og faglig udvikling under vejledning fra egen fører og samtaleleder.

OGU logo

Hent OBU uddannelsesbeskrivelse