Den militære akademiuddannelse

for mellemledere i forsvaret

Den Militære Akademiuddannelse har til formål at kvalificere den erfarne
befalingsmand til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau indenfor Forsvarsministeriets område. Formålet er desuden at understøtte Forsvarets opgaveløsning i en struktureret militær sammenhæng i forhold til områderne ledelse, operationer inden for eget værn samt uddannelsesvirksomhed i Forsvaret.

Uddannelsen vil give den erfarne befalingsmand kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, og samtidig styrke og udvikle egen fagliglighed.

 

UDDANNELSEN KAN SØGES NU!
Fristen er d. 1. marts 2020.

 

Kontakt AU

 

Spørgsmål:

Har du spørgsmål til en eventuel meritering kan du kontakte vores vejleder

Kontakt:

Chefsergent Finn Thomsen
FIIN: FAK-HS-OGUNK
Tlf.: +45 2550 6502
Mail: FAK-KTP-STUDIEKON@fiin.dk