Løjtnantsbasisuddannelsen

Modul1

Uddannelsens formål:

Formålet med løjtnantsbasisuddannelsen (Modul I) er, at bibringe soldaten nødvendige viden, færdigheder og kompetencer for at kunne indtræde på modul II af løjtnantsuddannelsen.
Herunder som enkeltkæmper er i stand til at begå sig på kamp-pladsen i et kompleks og fjendtligt miljø.
Samt at kunne fører en infanterigrupppe, undervise troppe og lede undergivet menigt personel ved enheder der gennemfører Hærens Basisuddannelse. Sluttelig er formålet at introducere soldaten til hæren og forsvaret og påbegynde den holdnings-mæssige udvikling til at kunne varetage virket som befalings-mand.

 

Kompetencer:

  • Kunne tage ansvar for den daglige ledelse og vejledning af undergivent personel samt være i stand til at identificere egne udviklingspunkter og gennem selvledelse tage ansvar for egen personlig udvikling.
  • Tage ansvar for, i rollen som fører for en infanterigruppe, at løse pålagte føringsmæssige opgaver i rammen af delingen.
  • Kunne indgå som sikkerhedsbefalingsmand og sikre efterle-velse af sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamp-troppernes våben.
  • Selvstændigt, som instruktør, kunne tage ansvar for tilrette-læggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen for op til 15 soldater på baggrund af eksisterende læringsplan.
  • Kan tage ansvar for sin personlige fysiske udvikling og under anvendelse af egen viden og færdigheder inden for militær fy-sisk træning kunne planlægge, tilrettelægge og gennemføre et målrettet træningsforløb.

OGU logo

Hent LBU uddannelsesbeskrivelse