Korporaluddannelsen modul 2

Søg gennem egen enhed...

Formål
Formålet med uddannelsen er at give kommende korporaler i Hæren de føringsmæssig kompetencer, således at korporalen kan gennem-føre kontrol og vejledning af gruppens medlemmer på baggrund af gruppeførerens instrukser. Desuden skal korporalen kunne varetage føring af en afsiddet infanterigruppe på 6 – 8 soldater i tilfælde af gruppeførerens fravær.

Læringsmål
Efter afslutningen af uddannelsen har eleven opnået nedenstående kompetencer i fagene føreruddannelse og uddannelseslære.

Uddannelseslære:
Kompetencer:
Eleven vil kunne virke i rollen som hjælpeinstruktør og her medvirke i læringsaktiviteter og efterligne forskellige metoder for mindre hold på 2-4 personer.

Føreruddannelse:
Kompetencer:
Eleven kan under vejledning handle og tage ansvar i kendte situati-oner i forhold til at være en rollemodel og gå forrest i situationer, hvor eleven er i funktionen af GV1.
Eleven kan omsætte gruppeførerbefaling til effektiv kontrol.

Forudsætninger
Eleven skal som minimum være udnævnt overkonstabel og vurderet moden af nærmeste leder.
Eleven skal ligeledes have gennemført Voksen Underviser Uddannelsen; Undervisning og læring for Unge og Voksne ved UC Syd-danmark, som første del af korporalsuddannelsen forudfor indtræden modul 2.
Følgende Q’er skal være registreret i demars:
- Q KPUDD, modul 1
- Q HRN 232 Våbenuddannelse GV, M/95

 

 

Næste opstart KP modul 2

KP/FØR modul 2  20-1  27 apr 2020

KP/FØR modul 2 20-2  15 jun 2020

KP/FØR modul 2 20-2  23 nov 2020

Kontakt

Hærens Sergentskole
Hjertingvej 127
6800 Varde
Tlf: 728 29000
mail: FAK-KTP-HSGS-UDDANNE@fiin.dk

 

Hent KP uddannelsesbeskrivelse