Akademiuddannelsen (AU)

...den direkte vej til officersuddanelserne

Akademiuddannelse, betalt af Forsvaret, er for dig der er befalingsmand og som har ambitioner om at blive officer.

Du får en fleksibel akademiuddanelse i ledelse og den gennemføres som et deltidsstudie, typisk over to år, og efter maksimal to års fortsat erhvervserfaring er du kvalificeret til optagelse på officersuddannelsen.

Du giver, evt. i samarbejde med din chef, tiden til studiet og vi betaler omkostningerne til skolen og bøgerne.

Akademiuddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudier (60 ECTS point), som du tager på deltid, typisk over to år, samtidig med at du har tjeneste. På den måde kvalificerer du dig hurtigt - men det kræver, at du er parat til at arbejde for sagen og investere en del af din fritid på studierne.

Uddannelsesmoduler på deltid

Akademiuddannelsen kan gennemføres som "Blended Learning" med både holdundervisning og fjernundervisning eller tilstede undervisning.

Der er to veje til at læse AU

Du læser hele uddannelsen på en professionshøjskole, tæt på din bopæl (Fig. 1).
Du har et eller flere fag i forvejen, evt. en VUT-I/ML og har derfor allerede erhvervet et antal ECTS point og skal derfor måske kun læse to fag og et afslutningsprojekt (Fig. 2).

Se mere på www.ug.dk

Adgangskrav
Minimum to års erhvervserfaring som mellemleder ved én af Hærens myndigheder

Ansøgning kan tidligst ske seks måneder efter udnævnelse til sergent
Kan sikkerhedsgodkendes til 'HEM' forud for indtrædelse på officersuddannelsen
Hvis du har mindre end to års erfaring som mellemleder og bliver vurderet egnet, kan du blive optaget på det først mulige uddannelseshold efter opnåelse af de to års erhvervserfaring. Tidspunkt for uddannelsesstart koordineres mellem dig og din chef.

Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene, så send os en ansøgning.(i navigationen til højre)

Mød op til optagelsesprøven
Optagelsesprøver:

selektion: Afprøvning af studieegnethed i forhold til akademiuddannelsen og officeruddannelsen
Skriftlige og computerbaserede prøver
Interview
Består du 1. selektion kan du inviteres til 2. selektion.

selektion: Afprøvning af udviklings- og ledelsespotentialet, intellektuel og social kapacitet samt motivationen for at blive officer.
Individuel planlægningsopgave
Interviews med psykolog
Gruppeopgave
Evt. supplerende helbredsundersøgelse
Læs svar på din ansøgning
Når din ansøgning til uddannelsen er blevet vurderet, sender vi et svar på din ansøgning til E-boks.

For dig der er optaget
Du vil blive sat i forbindelse med din studievejleder ved HSGS, og resten af tiden frem mod HO vil HSGS støtte dit studie.

HSGS er ansvarlig for:

At der laves en individuel studieplan.
At der gennemføres informationsmøder hvert halve år.
At der bestilles bøger.
At du bliver tilmeldt de forskellige kurser.
At formidle kontakten til dig fra HO frem til starten på officersuddannelsen

For dig med videreuddannelsestrin I
Har du allerede gennemført videreuddannelsestrin I for mellemleder på Hærens Sergentskole, kan du supplere med 2 moduler indenfor akademiuddannelse i ledelse ved en civil uddannelsesinstitution og afgangsprojekt ved UC Syd.

Hærens Sergentskole kan vejlede om akademiuddannelse i ledelse i samarbejde med University College Syddanmark (UC Syd) med henblik på udarbejdelse af uddannelsesplan, herunder valg af valgfrie moduler.
Ligeledes kan Hærens Sergentskole være behjælpelig med afklaring af eventuel merit for fag afsluttet på uddannelsesniveau 5.

Den efterfølgende officersuddannelse har en varighed på 22 måneder og gennemføres som et fuldtidsstudie med løn. Når du indtræder på officersuddannelsen vil du i udgangspunktet være på kadetaftalen og blive aflønnet som kadet. Der gennemføres dog en lønsamtale, hvor det vil være muligt at forhandle sig til et tillæg.

 

Ansøg om akademiuddannelse

Kontakt AU

 

Spørgsmål:

Har du spørgsmål til en eventuel meritering kan du kontakte vores vejleder

Kontakt:

Chefsergent Finn Thomsen
FIIN: FAK-HS-OGUNK
Tlf.: +45 2550 6502
Mail: FAK-KTP-STUDIEKON@fiin.dk