Hærens Sergentskole

..en del af forsvaret

Ved Hærens Sergentskole uddannes de kommende ledere og mellemledere til Hæren. Hovedretningen er den grundlæggende sergentuddannelse, suppleret med afkortet sergentuddannelse for stampersonel. Denne uddannelse bygges der videre på med uddannelsen af oversergenter og seniorsergenter. Desuden får alle kommende officerer deres militære grunduddannelse ved skolen.

Den professionelle befalingsmand stræber altid efter at være den gode rollemodel og udøve god mandskabsbehandling samtidig med, at der vises en solid faglighed i tjenesten. Som lærer ved skolen vil du få mulighed for at uddanne kommende kollegaer inden for de områder, der interesserer dig, være rollemodel for de unge mennesker og præge dem via din mandskabsbehandling. Det vil give dig et unikt indblik i Hærens uddannelse af befalingsmænd og officerer, et godt aftryk på CV’et og mulighed for personlig kompetenceudvikling.


Chef / Hærens Sergentskole

Snow
Tager initiativ og går gerne forrest

Befalingsmanden tager teten og sætter selv i værk med løsning af opgaver, også selv om at det måske ikke er hans eller hendes opgave. Befalingsmanden lader ikke stå til men yder straks en indsats, for at den forestående opgave, problem eller lignende bliver løst tilfredsstillende og hurtigst muligt.

"Rollemodel - Faglighed - Mandskabsbehandling"

Kerneværdier

Kontakt

Hærens Sergentskole
Hjertingvej 127
6800 Varde
Tlf: 728 29000
mail: FAK-KTP-HSGS-UDDANNE@fiin.dk

 

Korporaluddannelsen

Sprogofficeruddannelsen

Sergentuddannelsen

Officersuddannelsen

Sergentuddannelsen STP

Akademiuddannelsen

Løjtnantsuddannelsen

Militær akademiuddannelse