Kontakt STAB HSGS
Peter Nielsen
Oberstløjtnant
Skolechef
Tlf: 4138 5300
Hsgs-ch@fiin.dk
Claus C. Andersen
Chefsergent
Myndighedsbefalingsmand
Tlf: 2550 6505
Hsgs-csghsgs@fiin.dk
Peter Vexø.
Major
Stabchef
Tlf: 4132 0294
Hsgs-stch@fiin.dk
Henrik Lykke.
Kaptajn
Chef uddannelse
Tlf: 5087 8329
Hsgs-udd01@fiin.dk
Vicky Wilkan
Kaptajn
HR Chef
Tlf: 2550 6501
Hsgs-psn01@fiin.dk
Rene H Hansen
Seniorsergent
Kommandobefalingsmand
Tlf: 2020 2338
Hsgs-admkdo@fiin.dk
Kontakt videruddannelsesafdelingen VUTI og VUTII
Peter F Work.
Major
Chef VUTI og II
Tlf: 4196 2959
Hsgs-vut-001@fiin.dk
Niels Møller Christensen.
Chefsergent
Commandsergent VUT
Lærer VUTII
Tlf: 2949 9445
Hsgs-vut2-02@fiin.dk
Per Atzen.
Kaptajn
NK VUT Holdfører VUT II
Tlf: 5087 8302
hsgs-vut2-001@fiin.dk
Kasper Wiese
Kaptajn
Holdfører VUT I
Tlf: 5086 4813
Hsgs-vut1-001@fiin.dk
Kontakt Officersgrunduddannelsen OGU
Henrik F Kirkegaard.
Major
Chef OGU
Tlf: 4295 7560
Hsgs-gsu-001@fiin.dk
Finn Thomsen
Chefsergent
NK OGU
Tlf: 2550 6502
hsgs-vut-002@fiin.dk
Kontakt Sergentgrunduddannelsen GSU/ALM
Søren I Madsen.
Major
Chef GSU/ALM
Tlf: 4172 4968
Hsgs-gsu-002@fiin.dk
Steffen Svanhede
Premierløjtnant
NK GSU/ALM
Tlf: 4132 0179
hsgs-gsu-103@fiin.dk
© 2019 - Hærens sergentskole. Skriv til webmaster